Az első hirdetés

INGYENES!

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK - A MUNKÁD.COM HONLAPOT ÁLLÁSKERESŐKÉNT HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

- hatályos 2021. FEBRUÁR 28-tól -

- Bevezetés -

Jelen felhasználási feltételek az alábbi honlapokon való felhasználásra terjednek ki: www.munkad.com (a továbbiakban: „Honlap”). Fentiekben megjelölt honlapok üzemeltetője a DH-Media Holding Kft. (továbbiakban: „Tulajdonos”)

DH Media Holding Kft.
Székhely: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.
Levelezési cím: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.
Cégjegyzék szám: 05-09-034147
A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
A bejegyző nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 29219496-2-05
Bankszámlaszám: 11734097-23464021-00000000

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2021. február 28.

Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot és ne vegye igénybe annak szolgáltatásait. Kérjük, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak a Honlap használatára vonatkozó feltételekre. Jelen felhasználási feltételek a Honlap szolgáltatásait álláskeresőként, munkavállalóként igénybe vevő magánszemélyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) általi felhasználásra vonatkoznak. A Honlap szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevők általi felhasználásra nem jelen felhasználási feltételek, hanem a Honlapon szintén elérhető Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő Felhasználók személyes adatait Tulajdonos a Honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételeken kívül az adatvédelmi nyilatkozatot is figyelmesen olvassa el, mert az adatvédelmi nyilatkozat fontos rendelkezéseket tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

- A szolgáltatás célja -

A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatás arra irányul, hogy az álláskereső személyek megfelelő felületen és különböző módokon keresztül értesüljenek a Honlap szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevők aktuális állásajánlatairól, illetve bizonyos feltételek mellett a munkaadók közvetlenül felvehessék a kapcsolatos a Felhasználókkal. A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a Honlapon elérhető állásajánlatok között különböző szempontok szerint böngésszenek, a regisztrált, és az Tulajdonossal szerződéses jogviszonyban álló munkaadók, vagy potenciális munkaadók képviseletében eljáró személyek által hozzáférhető adatbázisba önéletrajzukat, fényképüket és egyéb adataikat feltöltsék, önéletrajzukat, választásuk szerint online hírlevelekben értesüljenek a munkaerőpiac aktualitásairól, továbbá választásuk szerint egyéb termékekről és szolgáltatásokról kapjanak tájékoztatást, értesítést (direkt marketing célú megkeresések formájában). Munkaadóknak minősülnek az Tulajdonossal szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek és más szervezetek, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából az Tulajdonossal, a Tulajdonos virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevétele céljából szerződést kötöttek. Munkaadók lehetnek leendő munkáltatók, vagy akár munkaközvetítők is. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon munkaadók, akik önéletrajz adatbázis hozzáférésre szerződtek az Tulajdonossal, egy vagy több megadott szempont szerint bizonyos időintervallumban hozzáférnek a Honlapra regisztrált Felhasználók által megadott személyes adatokhoz. Ez esetben a munkaadók a megadott adatokat a Felhasználó alkalmasságának megítélése és közvetlen kapcsolatfelvétel céljából – mint önálló adatkezelők – felhasználhatják.

- Igénybe vehető szolgáltatások -

Regisztráció

Felhasználó a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét (amely a Felhasználó azonosítását szolgálja a későbbiekben) és az e-mail címhez tartozó jelszót köteles meghatározni. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció vagy a jelszó már foglalt, úgy ezt a rendszer jelzi és a Felhasználó köteles más e-mail címet vagy jelszót megadni. Felhasználó köteles jelszavát titokban tartani, a felhasználói jelszavának illetéktelen személyek általi megszerzéséért Tulajdonos nem felelős. Felhasználó csak a jelen felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Honlapra. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapra csak abban az esetben regisztrálhat, ha betöltötte 16. életévét. Ennek tényéről a felhasználó a regisztrációkor nyilatkozik. A regisztráció történhet (1) a szükséges adatok manuális megadásával, (2) Facebook fiókon keresztül. Önéletrajzot a regisztráció létrehozását követően lehet létrehozni. Amennyiben a Felhasználó a szükséges adatok manuális megadásával regisztrál, úgy egy automatikus rendszerüzenetet kap a megadott e-mail címre a belépéshez szükséges jelszóval, amit javaslunk az első belépést követően megváltoztatni. Facebook regisztráció során a Honlap bizonyos adatokat vesz át a Felhasználó nyilvánosan elérhető Facebook profiloldaláról. (Facebook fiókon keresztüli regisztráció esetén átvett adatok: nyilvános profil adatok és e-mail cím. A nyilvános profil adatai a Felhasználó neve, profilképe, életkori kategóriája, neme, nyelve, országa, valamint a Felhasználó által megadott egyéb nyilvános információk. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy a Felhasználó a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez a Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik. A regisztráció megerősítése hiányában Tulajdonos a regisztrációkor megadott adatokat a regisztrációt követő 12. napon törli, amelyről értesítést küld a regisztrációkor megadott e-mail címre. Regisztrációt követően létrejön a Felhasználó saját felhasználói fiókja, amelyben Felhasználó az alább részletezett műveleteket végezheti, és az alább részletezett szolgáltatásokat veheti igénybe. A Felhasználó közösségi oldalakon keresztül is igénybe veheti a Honlap meghatározott szolgáltatásait.

Regisztrációt követően igénybe vehető szolgáltatások
Regisztrációt követően a Felhasználó bármikor módosíthatja a regisztrációkor megadott álláskereséssel kapcsolatos adatait, tapasztalatait. Felhasználó továbbá saját magáról korlátozott számú és méretű fényképet tölthet fel. A Felhasználó által feltöltött adatok (fénykép, munkaügyi adatok stb.) hozzáférhetőek és a Felhasználó által megadott szempontok szerint kereshetőek a Honlap szolgáltatásait munkaadóként igénybe vevő, a Tulajdonossal szerződéses jogviszonyban álló személyek által. Más Felhasználók (azaz álláskeresők), továbbá a Tulajdonossal szerződéses jogviszonyban nem álló munkaadók a Felhasználó azonosítására is alkalmas adataihoz nem férhetnek hozzá. Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött adatokat módosítani, kiegészíteni, eltávolítani. Felhasználó bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni. Felhasználó a regisztrációt követően az álláshirdetéseket megtekintheti, valamint Felhasználó felhasználói fiókjában elmentheti jelentkezéseit, mindaddig amíg az adott álláshirdetés aktív. A Felhasználó által elmentett hirdetések a hirdető Partner általi törlésig a mentett hirdetések között maradnak. Tulajdonos a Felhasználó adatait felhasználhatja saját a maga által végzett munkaközvetítési szolgáltatások során is, és ennek során a regisztrált Felhasználó adatait munkaadók számára továbbíthatja. Felhasználó, amennyiben ehhez hozzájárult (a regisztráció során, vagy azt követően az erre vonatkozó check boxokat kipipálta), rendszeres, tematikus, álláskereséssel kapcsolatos hírleveleket kaphat az általa megadott e-mail címre. Felhasználó, amennyiben ehhez hozzájárult (a regisztráció során, vagy azt követően az erre vonatkozó check boxokat kipipálta), a Tulajdonos saját, vagy harmadik felek termékeit, és szolgáltatását reklámozó direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) tartalmú üzeneteket kaphat a Felhasználó által megadott elérhetőségeken. A fenti szolgáltatásokhoz megadott hozzájárulását a Felhasználó akár a felhasználói fiókján keresztül, akár a Tulajdonos címzett elektronikus üzenetben (info@munkad.com) visszavonhatja. Tulajdonos a regisztrált Felhasználóknak a megadott e-mail címére a szolgáltatással kapcsolatos információkról, a szolgáltatás újdonságairól tájékoztató e-maileket küldhet. Tekintettel Honlap szolgáltatásainak céljára, Tulajdonos vélelmezi, hogy aktivitás hiányában az adatkezelés célja (álláskeresés) már nem áll fent. Ezért Tulajdonos, a Felhasználónak küldött előzetes figyelmeztető e-mailt követően törli a Felhasználó regisztrációját és a Felhasználó által megadott valamennyi adatot, ha a Felhasználó általi utolsó aktivitást követően 18 hónap eltelt anélkül, hogy a Felhasználó bármely aktivitást tanúsított volna a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatban álláskeresőként.

- Hozzájárulás álláskeresési célú közvetlen megkereséshez -

A Felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy, amennyiben státusza aktív állapotban van és kereshetőségi szintje magas, az általa megadott elérhetőségeken a munkaadók állásajánlataikkal kapcsolatban őt közvetlenül felkeressék, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegyék, akár e-mailben, akár telefonon, akár postai levél útján. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerint a munkaadók közvetlen megkereséseket kizárólag be nem töltött állásajánlattal kapcsolatosan eszközölhetnek, és csak abban az esetben, ha a Felhasználó státusza aktív állapotban van. Ugyanakkor Tulajdonos nem vállal felelősséget azért, ha valamely munkaadó e szerződéses kötelezettségét nem tartja be. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tulajdonossal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet, amely azzal kapcsolatos, hogy valamely munkaadó szerződésellenes, vagy jogellenes magatartást tanúsít.

- Egyéb -

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tulajdonos nem felel az álláshirdetések valóságáért, aktualitásáért. Tulajdonos az álláshirdetések valóságát, aktualitását nem ellenőrzi. Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a személyes adatait a Honlapra feltölti, a Honlapra regisztrál, Tulajdonos nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt feltétlenül biztosítja. Ezért a Tulajdonos semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha a Felhasználó a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele ellenére sem talál állást. Felhasználó a Honlapon kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel a Honlapra. Felhasználó felelős az általa megadott adatok pontosságárét, valóságáért és aktuális voltáért, Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár Tulajdonos, akár harmadik személyek felé. Felhasználó köteles az adatait, azok megváltozása esetén aktualizálni, frissíteni. A Felhasználó által feltöltött fénykép, vagy egyéb adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai célzatúak. Tulajdonos jogosult a feltöltött adatokat-, és fényképeket törölni és/vagy a Honlapról eltávolítani, amennyiben az Tulajdonos megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi-, vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult Tulajdonossal szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat, fénykép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát. Ugyanakkor a fenti eltávolítási, törlési lehetőség Tulajdonos részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. Tulajdonos nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által feltöltött adatok, fényképek ellenőrzéséért, kijavításáért, illetve a jogszabálysértő, vagy más személy személyiségi, vagy egyéb jogát sértő fényképek eltávolítására. Felhasználó az álláshirdetésekben megadott elérhetőségeken a munkaadóval kizárólag a saját maga által betöltendő állással kapcsolatban veheti fel a kapcsolatot. Egyéb célra (például reklámüzenetek küldése céljából) az álláshirdetésekben közzétett elérhetőségek nem használhatók fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tulajdonos a munkaadókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így nem felelős semmilyen kárért, amely a Felhasználót a Honlap szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy munkaadóval a Felhasználó munkaszerződést köt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt Tulajdonos közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. Tulajdonos nem tartozik felelősséggel semmilyen, a munkaadó által a Felhasználónak tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes Adatainak a Honlap adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a fenti feltételek szerint Felhasználó jogosult az adatbázisban elhelyezett személyes adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni, továbbá meghatározni, hogy személyes adatok hozzáférhetőek legyenek-e a munkaadók számára. A Honlapon elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége a Tulajdonost illető szerzői jogi védelem alatt álló adatbázisnak minősül, következésképpen az adatbázis egészének, vagy részeinek bármilyen jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül. Tilos a Honlap álláskeresőknek fenntartott szolgáltatásait üzleti célra igénybe venni. Tilos a Honlap szolgáltatásainak olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Honlap biztonságos vagy rendeltetésszerű működését. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén Tulajdonos jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót. Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználásból akár a Tulajdonost, akár a munkaadót, akár más személyeket érő kárért. Tulajdonos jogosult a Honlap szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a szolgáltatást megszüntetni.

Tulajdonos jelen felhasználási feltételeket bármikor jogosult módosítani, amelyről a módosított felhasználási feltételek közzétételével értesíti a Felhasználókat. A módosítások a már korábban regisztrált Felhasználók általi használatra is automatikusan kiterjednek.

- Kapcsolat -

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen felhasználási feltételekkel vagy a MUNKÁD.COM szolgáltatásaival kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

DH Media Holding Kft.
Székhely: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.
Levelezési cím: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.
Cégjegyzék szám: 05-09-034147
A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
A bejegyző nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 29219496-2-05
Bankszámlaszám: 11734097-23464021-00000000

Dátum: 2021. február 28.